circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Fase 3: de opstart (test- en pilootfase)

6CB35BA2-298D-4CB0-83F9-820EDD7349D3_4_5005_c.jpeg

Je hebt het voortraject succesvol afgerond? Dan gaan we over naar de opstart. Tijdens deze fase van ongeveer twee maanden is het doel om de voorbereiding gemaakt tijdens het voortraject te valideren in een test- en pilootfase. Hierbij controleren we of de ingest succesvol is en of metadata en archiefmasters zoals verwacht in het meemoo-archiefsysteem terechtkomen. Hoe beter de voorbereiding tijdens het voortraject, hoe minder verrassingen er tijdens de opstart zullen zijn.

De opstart verloopt in drie grote stappen: het opstartgesprek, de testfase en de pilootfase.

  • Opstartgesprek: het laatste feedbackmoment van het voortraject valt samen met het opstartgesprek. Hierbij overleggen we onderling de finale afspraken en stellen we het aanleverschema op. Deze afspraken vormen ook de fundamenten voor eventuele extra batches (voor batch intake).
  • Testfase: we starten met een kleine testbatch, die zo representatief mogelijk is voor al het materiaal dat je graag wil laten instromen. Deze batch laten we instromen in de testomgeving (QAS) van het meemoo-archiefsysteem (MAM) tot er geen problemen meer zijn. Het is belangrijk dat de testbatch exact dezelfde stappen doorloopt als in de productiefase, wanneer het ‘voor echt’ is. Voor continue instroom betekent dit dat ook de end-to-end controle doorgetest wordt. Is de testbatch uiteindelijk foutloos ingestroomd, dan gaan we over naar de pilootfase.
  • Pilootfase: terwijl het opstartgesprek en de testfase voor zowel een batchintaketraject als een continue-instroomtraject zo goed als gelijklopen, is er voor de pilootfase wel een verschil:
    • Batch intake: we laten één volledige eerste batch instromen in de testomgeving (QAS) om te valideren dat het aanlever- en ingestproces vlot verloopt. Dit is dus een soort loadtest om na te gaan of beide partijen de grootte en samenstelling (bv. diversiteit) van de batch kunnen verwerken in een bepaald tijdskader. Net als bij de testfase blijven we met de pilootbatch proberen tot het helemaal goed zit.
    • Continue instroom: om te testen of alle systemen op punt staan, lever je twee weken lang materiaal aan via de integratie die gebouwd is en ingesten wij deze collectie(s) in onze testomgeving (QAS). Ook hier zetten we een feedbackloop op en blijven we proberen tot alles goed loopt.