circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is in scope?

Bestandstypes

In tegenstelling tot de digitaliseringsprojecten van meemoo, waar de nadruk op audiovisuele dragers ligt, zijn ook grafische bestanden welkom bij de digitale-instroomtrajecten. Dat wil zeggen dat scans van foto’s, affiches, kranten en ander vlak materiaal met erfgoedwaarde in aanmerking komen. Wat we momenteel niet doen is documentbeheer, archiveren van e-mails, websites, games, technische tekeningen, en dergelijke.

Uiteraard zijn ook audiovisuele bestanden in scope voor onze digitale-instroomtrajecten.

Technische selectie:

In de digitale-instroomtrajecten nemen we voorlopig alleen ‘enkelvoudige’ bestanden binnen, dat wil zeggen één mediabestand (of essence) vergezeld van een metadatabestand. Deze verschillen van ‘meervoudige objecten’ (bv. kranten) waarbij meerdere digitale bestanden (in dit voorbeeld pagina’s) deel uitmaken van één geheel of intellectuele entiteit (de krant). Meervoudige objecten zijn nog niet in scope binnen deze werking. Momenteel onderzoeken we - in een werkgroep waar ook contentpartners bij betrokken zijn - hoe we meervoudige objecten kunnen opnemen in de digitale-instroomtrajecten. Via een aantal pilootprojecten willen we een kwalitatieve werkwijze ontwikkelen die ons in staat stelt een schaalbare dienstverlening aan te bieden. We bekijken tijdens het voortraject graag samen met jou in detail of jouw bestanden een meervoudigheid kennen of niet.

Inhoudelijke selectie:

Inhoudelijk ligt bij meemoo de focus op audiovisueel materiaal met een erfgoedwaarde, bijvoorbeeld gedigitaliseerde foto’s van fysieke kunst- en erfgoedobjecten. Als eigenaar en kenner van het materiaal, ligt de inhoudelijke selectie volledig in jullie eigen handen.

Heb jij als instantie van de Vlaamse overheid, instantie van de lokale overheden of instelling met een publieke taak vragen over wat je bij meemoo en wat je bij Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) digitaal kan archiveren? Daar lees je hier meer over.

Bestandsformaten

Meemoo archiveert archiefmasters. Dit zijn bestanden van de hoogst mogelijke kwaliteit aanwezig in jouw collectie. Ben je niet zeker welke bestanden dit zijn? Geen probleem; in het digitale-instroomtraject voorzien we begeleiding bij de selectie van jouw archiefmasters.

Welke bestandsformaten zijn niet in scope? Het gaat voornamelijk over werkbestanden en niet-duurzame archiefbestanden, zoals:

Heb je toch zulke bestanden in jouw collectie en wil je deze archiveren bij meemoo? Dan bekijken we samen tijdens het digitale-instroomtraject hoe je ze kan omzetten naar duurzame bestandsformaten.
Heb je nog geen duidelijk zicht op welke bestandsformaten aanwezig zijn in jouw digitale collectie? Dan kan het maken van een bestandsinventaris (bv. via DROID) hier duidelijkheid in brengen.

 

Bestandsinventaris opstellen  Archiefmasters selecteren