circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Hoe worden de digitale bestanden aan meemoo bezorgd?

Continue instroom houdt in dat jij als contentpartner een regelmatige upload doet naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. Deze aanlevering gebeurt via FTP.

Dit is een soort doorgeefluik tussen twee computers of servers waarmee je eenvoudig bestanden kan uitwisselen. Belangrijk hierbij is dat je een snelle en vooral stabiele internetverbinding hebt met voldoende bandbreedte. Daarom bekijken we eerst samen of het lokale netwerk van je organisatie sterk genoeg is om de bestanden op te laden. Laat je netwerk niet toe om via FTP op te laden? Dan ben je genoodzaakt de bestanden aan te leveren via Olixirdisks. Je komt dan niet meer in aanmerking voor een continue-instroomtraject en schakelt over op een batch-intaketraject.

Hoe maak ik verbinding met de FTP?

Wat lever ik precies aan via FTP?

Je levert zogenaamde pairs aan:

Belangrijk hierbij is dat er een koppeling of gedeelde naamgeving bestaat tussen de metadata en de essence! De vuistregel is bestandsnaam XML = bestandsnaam essence = hoofd lokale CP ID (minus de extensie).

Je kan voor je (externe) ontwikkelaar een technische gebruiker (technical user) laten aanmaken voor de automatische upload naar de FTP. Vraag dit account aan bij je trajectbegeleider.

Hoe werkt continue instroom via FTP precies?

De FTP-watchfolder zal continue checken of er een compleet pair aangeleverd is. Er zijn dan drie opties, die gereflecteerd worden in drie folders in de incoming-map:

  1. Processing: de bestanden zijn opgepikt door de borndigital-component van meemoo. Deze gaat controleren of het correcte materiaal aangeleverd is.
  2. Incomplete: essence of metadata ontbreekt (het pair is onvolledig)
  3. Refused: er wordt niet aan de extensievoorwaarden voldaan. Dit zijn afspraken over de scope die gemaakt worden tijdens het voortraject.

Als een correct pair in scope aangeleverd is, dan wordt dit pair automatisch door meemoo verwijderd van de FTP. De bestanden worden dan geïngest in het meemoo-archiefsysteem in de tenant van de contentpartner in wiens homefolder op de FTP de bestanden zijn opgeladen.