circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Aanlevering van metadata

In een continue-instroomtraject ben je als contentpartner zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de metadata in XML.

Meemoo biedt de nodige ondersteuning om een heldere mapping of vertaling van jouw datamodel naar het meemoo-metadatamodel uit te voeren, maar de uiteindelijke transformatie wordt door jou als contentpartner gedaan. Verplichte velden zijn: titel, hoofdbeschrijving, hoofd lokale CP ID én een MD5-checksum.

>> Ga naar de voorbeeld-XML op Github